Arabuluculuk Ne Demek?

Arabuluculuğun bir anda gündemi meşgul etmesinin nedeni ise, kira sözleşmelerinin dolardan liraya çevrilmesine yönelik kararnamedir. Kararname yayınlandıktan sonra kira sözleşmesine taraf olan kiracı ve mülk sahibi arasındaki anlaşmazlıklar, arabuluculuk müessesine müracaatla giderilmeye çalışıldı. Peki arabuluculuk nedir?

Arabulucu ne demek?

Arabuluculuk, sorun yaşayan kişilerin bir araya getirilmesi ve bir masada kalmalarını sağlayarak, sorun teşkil eden konuyu çözmelerini mümkün kılan bir uygulamadır. Arabulucu, tarafların anlaşabileceği bir çözüm üretmez veya herhangi bir öneri getirmez. Böyle bir vazifesi yoktur. Ancak taraflar arasındaki iletişim sağlıklı olmasını mümkün kılacak tedbirleri alır. Arabulucu, tarafsızlığını korumak durumundadır. Soruna taraf olan kişilerden biriyle bağının olması arabuluculuğu düşürür. Arabuluculuk yeni uygulanan bir sistem değildir. ABD ve AB gibi ülkelerde kırk seneyi aşkın bir tarihi vardır. Ancak bundan önce de arabuluculuk hukuk prosedürünün bir kazanımı olmuştur. Osmanlı ve önceki dönemlerde de “Hakem” diye tabir edilen arabuluculuk müessesi uygulanmıştır. Ülkemizde, arabuluculuk çalışmaları 1990’lı yıllarda tartışılmaya başlandı. Bu çalışmaların başlatılmasındaki ana sebep, mahkemelerin dava yükünü olabildiğince azaltmaktı. Bunun için mahkemeye müracaat edilmeden bazı meselelerin taraflar arasında halline memur kılınacak müessese ihdas edilmesine karar verildi. Arabuluculukla ilgili tartışmalar 1990’lı yıllara dayanmasına rağmen ancak 2008’de uygulamaya konulabilmiştir.

Kimler arabulucu olabilir?

Arabulucu olmak için hukuk fakültesinden mezun olunması gerekiyor. Ayrıca, hukukla ilgili beş yıllık bir mesleki deneyim de aranan şartlar arasındadır. Bu şartlara haiz kişiler, Bakanlık tarafından belirlenen kurumlardan arabuluculukla ilgili eğitim alıyor. Eğitimlerin ardından bakanlığın açtığı arabuluculuk imtihanına girmek ve geçer not almak lazımdır.

Arabulucu ne tür davalarda tercih edilebilir?

Arabuluculuğa konu olan uyuşmazlıklar mahkeme kararına gereksinim duyulmayan türdendir. Taraflar arasında sulhun olabileceği, tarafların birbirine yönelttikleri iddiaları kabul edebilecekleri ve haklarından feragat etme imkanlarının bulunduğu uyuşmazlıkları kapsar. Kredi sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, iş davaları gibi sözleşme örnekleri için arabulucuya gidilebilir. Mesela, bir boşanma davasına konu olan çocuğun velayetini alma gibi hususların mahkeme kararına ihtiyacı vardır. Bu nedenle, arabuluculuğa götürülemez. Bu tarz durumlarda İstanbul Boşanma Avukatı, hızlı boşanma avukatı gibi destek almak daha hızlı dava sonucuna ulaşacaktır.